• Słuchawka77 436 13 57
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Technik Informatyk

Informatyk to osoba wszechstronna, która nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu komputerowym, musi być przygotowany do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Do zadań technika informatyka należy diagnozowanie oprogramowania komputerowego, administrowania sieci komputerowych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, projektowania baz danych, instalowania różnych systemów operacyjnych oraz oprogramowań komputerowych.

Technik informatyk korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

Efekt pracy technika informatyka może przybrać postać zdiagnozowanego i prawidłowo działającego komputera, prawidłowo skonfigurowanych i bezbłędnie działających urządzeń peryferyjnych. Technik informatyk może wykonać projekt i implementację sieci komputerowej i umiejętnie administrować jej pracę. Reprezentanci tego zawodu stworzą także stronę internetową , bazę danych i będą zarządzać tą bazą.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika informatyka oraz uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje