• Słuchawka77 436 13 57
 • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
 • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Powiat Prudnicki otrzymał dotację celową na realizację w 2024 r. zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2682).

Dotację celową w wysokości 28 000,00 otrzymały trzy szkoły, dla których  organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki:

 1. Technikum Nr 2 w Prudniku – 12 000,00 zł;
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku - 12 000,00 zł;
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Głogówku – 4 000,00 zł.

Powiat Prudnicki przeznacza na realizację zadania własne środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł,
w tym:

 1. 3 000,00 zł na realizację zadań w Technikum Nr 2 w Prudniku;
 2. 3 000,00 zł na realizację zadań w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w Prudniku;
 3. 1 000,00 zł na realizację zadań w Branżowej Szkole I Stopnia w Głogówku.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
 • realizację działań promujących czytelnictwo.

Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2024 r.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje