• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do szkół wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.  regulamin-rekrutacji_2020_20211.pdf

2. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym:

https://opolskie.edu.com.pl/

3. W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się utworzenie następujących klas pierwszych:

Technikum Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

Liczba

miejsc

     1.

 1Ta

 Technik informatyk

 30

     2.  1Tb  Technik usług fryzjerskich  30
     3.  1Tc  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  30
     4.   1Td  Technik teleinformatyk  30
     5.  1Te  Technik mechanik  30
     6.  1Tf  Technik programista - nowość!!  30

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

Liczba

miejsc

  1.  

1mm

 

klasa dwuzawodowa

 

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

15

Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz

15

      2.

1w

Klasa wielozawodowa

60

 

Terminy rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

       2,

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

nie dotyczy

       3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

      4.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

      5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje