• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Technik Teleinformatyk

Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód. Obecna technika dąży do połączenia różnych urządzeń powszechnego użytku w jedną wielką sieć przewodową lub bezprzewodową. Konieczność globalnego sterowania urządzeń wymaga specjalistów projektujących takie sieci, ale także konserwatorów, których wiedza i umiejętności będą połączeniem treści programowych dotychczas przekazywanych w ramach technikum informatycznego i elektronicznego. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia możesz zostać specjalistą, który będzie umiał praktycznie wykorzystać i zastosować swą informatyczną wiedzę w nowoczesnych technologiach elektronicznych - obsługa, tworzenie i funkcjonowanie sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy w zawodach dających zatrudnienie w kraju i za granicą. Szkoła jest wyposażona w niezbędne pracownie komputerowe z różnymi alternatywnymi systemami operacyjnymi oraz pracownie do diagnostyki urządzeń komputerowych oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która gwarantuje dobre przygotowanie absolwenta zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i do przyszłej pracy.

Absolwenci technikum mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej lub kontynuować naukę na uczelniach technicznych, na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika teleinformatyka oraz uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje