• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku

KONKRETNE KWALIFIKACJE, ŁATWIEJSZE ZNALEZIENIE PRACY

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ulicy Podgórna 5, to szkoła z ogromnymi tradycjami. Jest to największa szkoła zawodowa w powiecie prudnickim, działa nieprzerwanie od 1946 roku i ciągle wzbogaca i unowocześnia swoją bazę i ofertę edukacyjną, dostosowując ją do zainteresowań absolwentów gimnazjum i potrzeb rynku pracy.

Proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

Nauka trwa 3 lata:

Zajęcia praktyczne w PCKP:

  • Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • Operator obrabiarek skrawających,
  • Ślusarz,

Zajęcia praktyczne u wybranych pracodawców:

  • Sprzedawca,
  • Tapicer - patronacka klasa meblarska przy współpracy z firmą Steinpol Central Service,
  • Kierowca mechanik - patronacka klasa Opolskiego Zrzeszenia Przewożników Drogowych,
  • Krawiec
  • Różne zawody ( np. mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz, elektryk, drukarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych itd.)

JUŻ PRACUJESZ, MASZ STAŻ I PIENIĄDZE

Szkoła kształci pracowników młodocianych, którzy swe zajęcia praktyczne odbywają u wybranych przez siebie pracodawców w wielu zawodach, takich jak np.: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, blacharz, lakiernik, ogrodnik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, tapicer, murarz, elektryk, drukarz, rzeźnik wędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Już w trakcie nauki szkolnej uczniowie klas wielozawodowych i uczący się zawodu sprzedawcy zarabiają pierwsze pieniądze oraz uzyskują staż pracy.

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Kształcimy także uczniów w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających, w których zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego, w zmodernizowanym ze środków unijnych budynku przy ul. Prężyńskiej. Z pracowni Centrum także korzystają sprzedawcy, krawcy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, mechanicy monterzy maszyn i urządzeń oraz uczniowie, którzy w ramach kursów mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. spawacza, operatora wózków widłowych. Dobre wyniki absolwentów uzyskiwane na zewnętrznych egzaminach zawodowych świadczą o dobrej, solidnej pracy szkoły.

MOŻESZ UCZYĆ SIĘ DALEJ

Po ukończeniu szkoły zawodowej można kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w naszej szkole i po trzech latach uzyskać średnie wykształcenie a także zdać egzamin maturalny, który otwiera drogę na studia.

DOBRE WARUNKI NAUKI

Zajrzyj do naszej szkoły. To nowoczesny, czysty, estetyczny i dobrze wyposażony budynek, jasne i przestronne sale lekcyjne i pracownie komputerowe, mechaniczne i handlowe. Szkoła posiada monitoring, a wokół budynku teren jest otoczony pełen zieleni. Na ternie szkoły możesz korzystać z bezprzewodowego Internetu, Centrum Multimedialnego, dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych, pomocy pedagoga, logopedy, pielęgniarki szkolnej. Zawsze możesz liczyć na życzliwe zainteresowanie ze strony Pana Dyrektora i nauczycieli. Szkoła jest przyjazna i bezpieczna.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje