• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialne

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

W szczególności będą oni przygotowani do:

  • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
  • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
  • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
  • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
  • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
  • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
  • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika logistyka oraz uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

BD.17.  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje