• Słuchawka77 436 29 95
 • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
 • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Technikum Nr 1 w Prudniku

TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ, KONKRETNE KWALIFIKACJE

Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ulicy Podgórna 5 zaprasza absolwentów gimnazjum oraz absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód, uzyskać dyplom technika w wybranym zawodzie oraz zdać maturę, która umożliwia kontynuowanie nauki na wyższej uczelni. Szkoła proponuje kształcenie w następujących kierunkach:

 • Technik Informatyk
 • Technik Mechanik
 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Technik Teleinformatyk - nowość !
 • Technik Handlowiec - nowość !
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - nowość !

Nauka w Technikum Nr 1 w Prudniku dla absolwentów szkół gimnazjalnych trwa 4 lata, natomiast dla absolwentów szkół podstawowych trwa 5 lat.

Plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego dla zawodu technik informatyk, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik teteleinformatyk, technik handlowiec oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do:

 • uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy,
 • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie i różnych formach własności,
 • zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi,
 • obsługiwania systemów aplikacyjnych, współpracy z zespołem informatyków podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.
Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje