• Słuchawka77 436 13 57
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

TECHNIKA BEZ GRANIC

Zakończone zostało kolejne kluczowe działanie w ramach projektu- Technika bez granic - uczniowie technikum CKZiU w Prudniku wraz z uczniami z partnerskiej szkoły w Bruntalu mieli możliwość zwiedzania zakładów pracy na terenie Polski i Czech. Działanie jest decydujące dla realizacji celów projektu pomaga w przygotowaniu uczniów do technologii, z którymi będą się spotykać w długim życiu zawodowym.

Zakończone zostało kolejne kluczowe działanie w ramach projektu- Technika bez granic - uczniowie technikum CKZiU w Prudniku wraz z uczniami z partnerskiej szkoły w Bruntalu mieli możliwość zwiedzania zakładów pracy na terenie Polski i Czech. Działanie jest decydujące dla realizacji celów projektu pomaga w przygotowaniu uczniów do technologii, z którymi będą się spotykać w długim życiu zawodowym. Łącznie odwiedzili sześć firm:

VŠB-TUO w Ostrawie,

ALFUN w Bruntalu.

Husqvarna Manufacturing w Vrbnie pod Pradziadem.

Galmet w Głubczycach,

HENNIGES AUTOMOTIVE w Prudniku,

FILPLAST w Głogówku.

Uczniowie zapoznali się z asortymentem produkowanym w poszczególnych zakładach oraz zaprezentowane zostały im linie produkcyjne i poszczególne etapy przygotowania produktu dla klienta.

Głównym celem tego działania było poznanie potrzeb pracodawców w zakresie automatyzacji produkcji. Całością zarządzał koordynator pan Arkadiusz Trochowski, który oprócz organizacji wizyt u pracodawców starał się tak dobrać firmy aby uczniowie mieli porównanie produkcji zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej.

Wizyty w każdym zakładzie wniosły cenny wkład w kształcenie i rozeznanie specyfiki działania firm we współczesnym świecie.

Projekt „Technika bez granic” nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje