• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Narodowe czytanie w CKZiU w Prudniku

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku nasze centrum przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Prezydent RP – pan Andrzej Duda – zaprosił swoich rodaków do kolejnego głośnego czytania i powszechnego obcowania z polską literaturą. Lekturą jubileuszową dziesiątej odsłony została Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

W tym roku została zastosowana interaktywność w sztuce. W rolę Zbyszka wcielił się Mikołaj Oliasz, jedyne zdanie wypowiadane w książce przez pana Dulskiego odczytał Jakub Nosol a pozostałe kwestie losowo wybrani uczniowie klasy 1Ti, 1Tp i 2Tif. Widownię tworzyli koledzy i koleżanki z tychże klas.

Ze względu na reżim sanitarny Narodowe czytanie odbyło się z poszczególnymi klasami, w akcję włączyli się także nauczyciele języka polskiego.

Otrzymaliśmy okolicznościową pieczęć, która służy do złożenia pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach lektury- zapraszam do biblioteki.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje