• Słuchawka77 436 13 57
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Transgraniczny projekt „TECHNIKA BEZ GRANIC” - Interreg V -A Republika Czeska - Polska

Projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 „Technika bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”

Współpraca Starostwa Powiatowego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku     z Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace zaowocowała stworzeniem projektu „Technika Bez Granic”, w którym główny nacisk stawiany jest na poprawę jakości kształcenia, unowocześnienie oferty i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii jest znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów, takie rozwiązania zastosowaliśmy w czasie realizacji  kursu języka czeskiego dla grupy realizującej. Podczas zajęć głównie chodziło o podniesienie kompetencji językowych, rozbudzanie zainteresowań językiem w kontekście sytuacji dnia codziennego oraz umiejętności pracy w grupie.

Przygotowywane obecnie są grupy uczniów, które już we wrześniu będą szkolić język partnera oraz w czasie wyjazdów zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe w sektorze branżowym, jak i również rozwiną postawę przedsiębiorczości i kreatywności. Wzrosną im jednocześnie umiejętności językowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie odpowiedzialności zawodowej. Przygotowani zostaną  do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zgodne z koncepcją tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej” (określaną jako „Przemysł 4.0”),

Całkowita wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro, po stronie partnera czeskiego - ponad 832 tys. euro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt „Technika bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”.

 

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje