• Słuchawka77 436 13 57
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

TECHNIKA BEZ GRANIC

Projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 „Technika bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”

Projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 „Technika bez granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”

TECHNIKA BEZ GRANIC

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W PRUDNIKU

Współpraca naszego Centrum z Powiatem Prudnickim oraz Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál - zaowocowała projektem , który pozwolił na stworzenie nowoczesnych pracowni. Zakłada on m.in. utworzenie nowoczesnych pracowni wizualizacji procesów przemysłowych, a także realizację wspólnego programu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zgodne z koncepcją tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej” (określaną jako „Przemysł 4.0”), zakładającą m.in. automatyzację i informatyzację procesów produkcyjnych z wykorzystaniem modeli cyfrowych. Pracownie będą służyć do praktycznej nauki dla: informatyków, teleinformatyków, mechaników, elektromechaników, grafików, programistów czy automatyków. W laboratoriach uczniowie będą mieli możliwość projektowania modeli 3D i fizycznego konstruowania zaprojektowanych wcześniej modeli, testowania ich w środowisku wirtualnej rzeczywistości, a także dzielenia się efektami pracy. Wspólny program nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pozwoli na omawianie tożsamego zakresu materiału i wspólnych zagadnień bez potrzeby podróżowania i wzajemnych wizyt – sprawdzi się szczególnie w okresie pandemii i zdalnego nauczania. Obie szkoły połączy system informatyczny, który umożliwi prowadzenie zajęć online, jednocześnie w obu placówkach. Nauczyciele i uczniowie odbędą szkolenia w Pradze, Trnavie i Stuttgarcie. Jest to pierwszy tego typu system w placówce oświatowej na Opolszczyźnie. Pracownie zostały już wyposażone w meble i sprzęt IT. Czekamy jeszcze na sprzęt ze wspólnego przetargu. Całkowita wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro, po stronie partnera czeskiego - ponad 832 tys. euro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (poziom dofinansowania - 85%).

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje