• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI !!!

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 roku po godz. 12:00 można odebrać w sekretariacie szkoły wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu a zamierzają przystąpić do egzaminu poprawkowego,  mają obowiązek  złożyć w sekretariacie szkoły (Załącznik Nr 7 Procedur egzaminacyjnych, który jest do pobrania w szkole ) tj. Zaświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 3 dni (od daty ogłoszenia wyników),  jednak nie później niż do 14 sierpnia 2020 roku. 

         Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020 roku  o godz. 14:00.  Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu ostatecznie  będzie  znajdować się w sekretariacie szkoły  tel. 77 436 29 95.

         Jednocześnie informuję, że  absolwenci nie mogą dokonywać w sesji poprawkowej żadnych  zmian przedmiotów oraz  języka zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.

komunikat_CKZiU_Prudnik.pdf

 

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje