• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Szanowni Rodzice!!

W związku z komunikatem z dnia 11 marca 2020 r. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach szkołach i placówkach oświatowych informuje że w dniach od 12 do 25 marca zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach ponadpodstawowych.

Ponadto informuję, że w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej oraz strony internetowej szkoły: www.ckziu-prudnik.pl i dziennika elektronicznego szkoły.

Dyrektor CKZiU w Prudniku

Wiesław Kopterski

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje