• Słuchawka77 436 13 57
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Sukces naszych Uczniów

Zespół uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy projekt „Akademii Młodego Lean Managera”. Laur dostali za projekt dot. unowocześnienia i standaryzacji stanowiska przycinania wzmocnień w firmie Filplast. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnto.pl%2Fuczniowie-z-centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-prudniku-zwyciezyli-w-konkursie-akademia-mlodego-lean-managera%2Far%2Fc5-14461981%3Ffbclid%3DIwAR3d4RqRRUYy9RXASnwzqW5jrJZjVKxdbwTYM9Ypj88vjEbDtXCzYo1wKjI&h=AT0jnVl0RfH9dL8mZj_8uAwVOxeBssoFjUB1_-SOzhscA4wdp05eNL8bbIRF7BOi6yxRRGzyMxaf97FrwWP3P6_P90jWHGoK8AFuIKWjtdVJTBa-5d4ppfbCfKQT-lp6lAykDW9l-PaYYEZC3aGb7WpJ0sVAth9ifB_jWNNZZbTpvCRy71D3g3SAo1yt7M0MofpAm-RnJPe981jX0hFT5P0Y5Wq1j-rFPzKqQjCk9M-7DnJkGryt5LwgglETMxDxLgEUEh-pTxkeOcMChQRJmOeVf4wWKA7N4v0wv-Hheaxq2ZhYRdUiCBxcnB9xbDRN5rH_aS_VndWwsMqGmcgKgddCPa8O9UCyZ6mo4qwZ8dwTW1sF0SsIiUcDdM72-u2soNzVee93i1oOvwkCNhKAbc4jMg0MC2vwgL0PmodBQQYyoZrjFv1y_Ncba674RUHkRIGuEg5tv6puSw6N4GNZe5v27rg9FakJktIsoYlaU-g1io4cD1-YibwVSIhmPSne2q3Yc1oo65peNQw6AHgZEsMdgW5Cges1BBlI_VG1S0tzlgiSKD92uHA_fKO4Bz2rc-h7APLP5U8KUuPFu1u4hm6K1o9P7UIzmwz-hbigt8DUaIgZIRSoI9r-vWThaoh8ujtI

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje